mercredi 6 avril 2011

Videtur et in finibus Persarum esse latinistas!

Iran 21 - excerptum de visitoribus ultimae septimanae.

samedi 12 février 2011

Unum sicut opponitur Nihil et Omnia, in Rebus et Personis

singulariterpluraliter

 MFN
Nomunusunaunum
Genp 3 gen: unius
Datp 3 gen: uni
Accunumunamunum
Ablunounauno

 MFN
Nomuniunaeuna
Genunorumunarumunorum
Dat/Ablp 3 gen: unis
Accunosunasuna


singulariterpluraliter

 MFN
Nomullusullaullum
Genp 3 gen: ullius
Datp 3 gen: ulli
Accullumullamullum
Ablulloullaullo

 MFN
Nomulliullaeulla
Genullorumullarumullorum
Dat/Ablp 3 gen: ullis
Accullosullasulla


singulariterpluraliter
 MFN
Nomneuterneutraneutrum
Genp 3 gen: neutrius
Datp 3 gen: neutri
Accneutrumneutramneutrum
Ablneutroneutraneutro

 MFN
Nomneutrineutraeneutra
Genneutrorumneutrarumneutrorum
Dat/Ablp 3 gen: neutris
Accneutrosneutrasneutra personaliterrealiter
Nomnemonihil
Gennulliusnullius rei
Datnemininulli rei
Accneminemnihil
Ablneminenulla re singulariter
 MFN
Nomcunctuscunctacunctum
Gencuncticunctaecuncti
Datcunctocunctaecuncto
Acccunctumcunctamcunctum
Ablcunctocunctacuncto
 pluraliter
 MFN
Nomcuncticunctaecuncta
Gencunctorumcunctarumcunctorum
Dat/Ablp 3 gen: cunctis
Acccunctoscunctascuncta


singulariterpluraliter

 M/FN
Nomomnisomne
Genp 3 gen: omnius
Datp 3 gen: omni
Accomnemomne
Ablp 3 gen: omni

 M/FN
Nomomnesomnia
Genp 3 gen: omnium
Dat/Ablp 3 gen: omnibus
Accomnesomnia


Sicut Omnes opponitur Nemo et Omnia Nihil, ita Nullius Rei opponitur Omnium Rerum et Nullius opponitur Omnium, ita et in dativo. Dicitur etiam (Ali)cuius vel (Ali)cuius Rei. Et Neutrius, Neutrius Rei, (Alic)utrius, (Alic)utrius Rei.

samedi 5 février 2011

Pronomina personalia et reflexiva, necnon possessiva

I persII persRefl
 sgpl
Nomegonos
Genmeinostri
Datmihinobis
Accmenos
Ablmenobis

 sgpl
Nomtuvos
Gentuivestri
Dattibivobis
Acctevos
Abltevobis

 sg/pl
Nom -
Gensui
Datsibi
Accse
Ablse


Meus, Tuus, Suus possessiva sicut adiectivum Bonus. Noster, Vester possessiva sicut adiectivum Pulcher.

Pronomina Composita

Compositum pronomino Is, Ea, Id:

singulariterpluraliter
 MFN
Nomipseipsaipsud
Genp 3 gen: ipius
Datp 3 gen: ipsi
Accipsumipsamipsud
Ablipsoipsaipso

 MFN
Nomipsiipsaeipsa
Genipsorumipsarumipsorum
Dat/Ablp 3 gen: ipsis
Accipsosipsasipsa


Quamplures autem cum Quis, vel Qui vel Uter compositae sunt: Quidam, Quisquam, Uterquam, Quisquis, Uteruter, Quisque, Uterque, Quinam, Quisnam, Uternam, Quicumque, Utercumque.

Quidam=Aliquis
Quinam=Quis interrogative
Quicumque=Omnis Qui, Cunctus Qui
Quisquis=Omnis Qui, sicut Quicumque
Quisque=Omnis singulariter prehensus, sicut Nemo/Nihil in singulari caret vero feminino

Pronomina binarii interrogationis, relativitatis, indefinitatis, vel alteritatis et c

 singulariter
MFN
Nomuterutrautrum
Genper 3 gen: utrius
Datper 3 gen: utri
Accutrumutramutrum
Ablutroutrautro

 pluraliter
MFN
Nomutriutraeutra
Genutrorumutrarumutrorum
Dat/Ablper 3 gen: utris
Accutrosutrasutra


Si indefinitum, sicut quis, femininum nonnisi adiectivaliter dicitur, et nisi post coniunctionem dicitur pro Uter Alicuter, pro Utra Alicutra et c.

 singulariter
MFN
Nomalteralteraalterum
Genper 3 gen: alterius
Datper 3 gen: alteri
Accalterumalteramalterum
Ablalteroalteraaltero

 pluraliter
MFN
Nomalterialteraealtera
Genalterorumalterarumalterorum
Dat/Ablper 3 gen: alteris
Accalterosalterasaltera


Alteritas binaria.

 singulariter
MFN
Nomaliusaliaaliud
Genper 3 gen: [alterius]
Datper 3 gen: [alteri]
Accaliumaliamaliud
Ablalioaliaalio

 pluraliter
MFN
Nomaliialiaealia
Genaliorumaliraumaliorum
Dat/Ablper 3 gen: aliis
Accaliosaliasalia


Alteritas polyvalens.

 singulariter
MFN
Nomidemeademidem
Genper 3 gen: eisudem
Datper 3 gen: eidem
Acceundemeandemeundem
Ableodemeademeodem

 pluraliter
MFN
Nomiidem, idemeaedemeadem
Geneorundemearundemeorundem
Dat/Ablper 3 gen: eisdem, isdem
Acceosdemeasdemeadem


Identitas quae opponitur alteritati. Idem = Is + Dem, Eadem= Ea + Dem, Idem = Id + Dem (I masculino genere longum, neutro genere breve est). Sed hic iam agitur de proniminibus compositis. Vide et Ipse in Pronominibus Compositis.

Alia pronomina non personalia

 singulariter
 MFN
Nomiseaid
Genper 3 gen: eius
Datper 3 gen: ei
Acceumeamid
Ableoeaeo

 pluraliter
 MFN
Nomei,iieaeea
Geneorumearumeorum
Dat/Ablper 3 gen: eis, iis
Acceoseasea


Is, ea, id, correlativum et repetitivum est.

 singulariter
 MFN
Nomhichaechoc
Genper 3 gen: huius
Datper 3 gen: huic
Acchunchanchoc
Ablhochachoc

 pluraliter
 MFN
Nomhihaehaec
Genhorumharumhorum
Dat/Ablper 3 gen: his
Acchoshashaec


Hic, haec, hoc dicitur de re vel persona MIHI propiori.

 singulariter
 MFN
Nomisteistaistud
Genper 3 gen: istius
Datper 3 gen: isti
Accistumistamistud
Ablistoistaisto

 pluraliter
 MFN
Nomistiistaeista
Genistorumistarumistorum
Dat/Ablper 3 gen: istis
Accistosistasista


Iste, ista, istud, dicitur de re vel persona TIBI propiori.

 singulariter
 MFN
Nomilleillaillud
Genper 3 gen: illius
Datper 3 gen: illi
Accillumillamillud
Ablilloillaillo

 pluraliter
 MFN
Nomilliillaeilla
Genillorumillarumillorum
Dat/Ablper 3 gen: illis
Accillosillasilla


Ille, illa, illud dicitur de re vel persona NEC MIHI NEC TIBI propior. Olle, olla, ollud immo de re vel persona A ME ET ABS TE LONGINQUA.

Pronomina in QU-

 singulari numero
 M F N
NomQuis, QuiQuaeQuid, Quod
Genper 3 gen: Cuius
Datper 3 gen: Cui
AccQuemQuamQuid, Quod
AblQuoQuaQuo

 plurali numero
 M F N
NomQuiQuaeQuae
GenQuorumQuarumQuorum
Dat/Ablper 3 gen: Quibus
AccQuosQuasQuae


In interrogativis, quis, quid substantivaliter, qui, quod adiectivaliter dicuntur. In relativis quis et quid non dicuntur, sed solum qui et quod.

 singulari numero
 M F N
NomQuisQuaQuid, Quod
Genper 3 gen: Cuius
Datper 3 gen: Cui
AccQuemQuamQuid, Quod
AblQuoQuaQuo

 plurali numero
 M F N
NomQuiQuaeQua
GenQuorumQuarumQuorum
Dat/Ablper 3 gen: Quibus
AccQuosQuasQua


Indefinita dicuntur post conjunctionibus vel negationibus. Absentibus ambobus, pro Quis dicitur Aliquis, pro Qua dicitur Aliqua, et c. Feminina adiectivaliter modo dicuntur, sicut pro Aliquid et dicitur Aliqua Res. Substantivaliter masculinum habitur pro animato et neutrum pro inanimato.