mardi 19 octobre 2010

Tertiae declinationis neutra substantiva

Typi consonantici ut corpus, semen, poema, iecur/iter et iotaici ut mare/animal/calcar


NAV Sg.corpussemenpoemaiecur, itermare, animal, calcar
Gen. Sg.corporisseminispoematisiecinoris, itinerismaris, animalis, calcaris
Dat. Sg.corporiseminipoematiiecinori, itinerimari, animali, calcari
Abl. Sg.corporeseminepoematiiecinore, itineremari, animali, calcari
NAV Pl.corporaseminapoemataiecinora, itineramaria, animalia, calcaria
Gen. Pl.corporumseminumpoematumiecinorum, itinerummarium, animalium, calcarium
Dat/Abl. Pl.corporibusseminibuspoematibusiecineribus, itineribusmaribus, animalibus, calcaribus

Tertiae declinationis non neutra substantiva

Typus consonantici: trabs, rex, fax, homo, scipio, consul, pater


Nom. Sg. trabs, rex*, fax homo scipio consul pater**
Gen. Sg. trabis, regis, facis hominis scipionis consulis patris
Dat. Sg. trabi, regi, faci homini scipioni consuli patri
Acc. Sg. trabem, regem, facem hominem scipionem consulem patrem
Voc. Sg. =Nom.
Abl. Sg. trabe, rege, face homine scipione consule patre
NAV Pl. trabes, reges, faces homines scipiones consules patres
Gen. Pl. trabum, regum, facum(?) hominum scipionum consulum patrum
Dat/Abl. Pl. trabibus, regibus, facibus hominibus scipionibus consulibus patribus


*rex, regis, dux, ducis, comes, comitis - s post t vel d non dat diphthongam consonanticam sed mere s

**sicut pater et mater, frater
sunt et qui pleniorem formam habent in rho: soror, sororis, sorori, et c
sicut soror et nomina agentis masculina, v g actor, cursor, actoris, cursoris
qui semper a participio prehendunt etymologiam
et abstracta qui numquam a participio prehendunt etymologiam:
honor, color, error, furor, maeror ...
(vetustius honos, et c)

Typus iotaici: mons, cives/felis, vis/securis


Nom. Sg. mons* cives, felis vis**, securis
Gen. Sg montis civis, felis -, securis
Dat. Sg. monti civi, feli -, securi
Acc. Sg. montem civem, felem vim, securim
Voc. Sg. =Nom.
Abl. Sg. monte cive, fele vi, securi
Nom/Voc. Pl. montes cives, feles -, secures
Gen. Pl. montium civium, felium -, securium
Dat/Abl. Pl. montibus civibus, felibus -, securibus
Acc. Pl. montes civis**, felis** -, securis*sicut mons et arx, urbs - quare mons et non monts? vide supra de comite
**pluraliter supplementive: vires, virium, viribus, vires
singulariter defectivum:
Ista quidem vis est. Vim vi repellere.

**tardius cives, feles ut in nominativo plurali.

secundae et quartae declinationis substantiva neutra

In neutris NAV semper=Nom. Acc. Voc.

Typus bellum, brachium, pelagus, genu

NAV Sgbellumbrachiumpelagusgenu
Gen. Sg.bellibrachiipelagigenus
Dat. Sg.bellobrachiopelagogenui
Abl. Sg.bellobrachiopelagogenu
NAV Pl.bellabrachiapelagagenua
Gen. Pl.bellorumbrachiorumpelagorumgenuum
Dat/Abl. Pl.bellisbrachiispelagisgenibus.

secundae et quartae declinationis substantiva non neutra

Typus quercus, typus filius, typus ager, typus liber, typus vir, typus domus, typus senatus


Nom. Sg.quercusfiliusliberagervirdomussenatus
Gen. Sg.quercifiliiliberiagriviridomus, domi*senatus
Dat. Sg.quercofilioliberoagrovirodomuisenatui
Acc. Sg.quercumfiliumliberumagrumvirumdomumsenatum
Voc. Sg.quercefililiberagervirdomussenatus
Abl. Sg.quercofilioliberoagrovirodomosenatu
Nom/Voc. Pl.quercifiliiliberiagriviridomussenatus
Gen. Pl.quercorumfiliorumliber(or)umagrorumvir(or)umdomuumsenatuum
Dat/Abl. Pl.quercisfiliisliberisagrisvirisdomibussenatibus
Acc. Pl.quercosfiliosliberosagrosvirosdomussenatus


*domus est verus casus genitivus, major domus
domi est locativus, domi non sum

primae et quintae declinationis substantiva

Tres typus: rosa, anima, res, typus anima semper femininum, typi alteri feminina vel masculina.
Typus neutri generis deest.

 RosaAnimaRes/Dies
Nom. Sg.RosaAnimaRes, Dies
Gen. Sg.RosaeAnimaeRei, Diei
Dat. Sg.RosaeAnimaeRei, Diei
Acc. Sg.RosamAnimamRem, Diem
Voc. Sg.=Nom.
Abl. Sg.RosaAnimaRe, Die
Nom/Voc. Pl.RosaeAnimaeRes, Dies
Gen. Pl.RosarumAnimarumRerum, Dierum
Dat/Abl. Pl.RosisAnimabusRebus, Diebus
Acc. Pl.RosasAnimasRes, Dies