dimanche 7 novembre 2010

adiectiva III

Ubi duae formae generum, secunda est neutri:


Nom p 3 g: felix
Gen p 3 g: felicis
Dat p 3 g: felici
Acc felicem felix
Voc p 3 g: felix
Abl p 3 g: felice

Nom felices *felica
Gen p 3 g: felicum
Dat p 3 g: felicibus
Acc felices *felica
Voc = Nom
Abl = DatNom suavis suave
Gen p 3 g: suavis
Dat p 3 g: suavi
Acc suavem suave
Voc suavis suave
Abl p 3 g: suavi

Nom suaves suavia
Gen p 3 g: suavium
Dat p 3 g: suavibus
Acc suaves suavia
Voc = Nom
Abl = DatNom acer acris acre
Gen p 3 g: acris
Dat p 3 g: acri
Acc acrem acrem acre
Voc acer acris acre
Abl p 3 g: acri

Nom acres acria
Gen p 3 g: acrium
Dat p 3 g: acribus
Acc acres acria
Voc = Nom
Abl = Dat


comparativa:


Nommelior melius
Gen p 3 g: melioris
Dat p 3 g: meliori
Acc meliorem melius
Voc melior melius
Abl p 3 g: meliore

Nom/Voc meliores meliora
Gen p 3 g: meliorum
Dat/Abl p 3 g: melioribus
Accmeliores meliora
   
>post classica: meliorisic omnia comparativa

adiectiva I et II


Nom bonus bona bonum
Gen boni bonae boni
Dat bono bonae bono
Acc bonum bonam bonum
Voc bone bona bonum
Abl bono bona bono

Nom boni bonae bona
Gen bonorum bonarum bonorum
Dat p3g: bonis
Acc bonos bonas bona
Voc = Nom
Abl = Dat


sic fere omnia superlativa: optimus, supremus, pulcherrimus
sed: maxime idoneus


Nom pulcher pulchra pulchrum
Gen pulchri pulchrae pulchri
Dat pulchro pulchrae pulchro
Acc pulchrum pulchram pulchrum
Voc pulchre (!) pulchra pulchrum
Abl pulchro pulchra pulchro
pluraliter:
Nom pulchri pulchrae pulchra
Gen pulchrorum pulchrarum pulchrorum
Dat p 3 g: pulchris
Acc pulchros pulchras pulchra
Voc = Nom
Abl = DatNom egregius egregia egregium
Gen egregii egregiae egregii
Dat egregio egregiae egregio
Acc egregium egregiam egregium
Voc egregie (!) egregia egregium
Abl egregio egregia egregio
pluraliter:
Nom egregii egregiae egregia
Gen egregiorum egregiarum egregiorum
Dat p 3 g: egregiis
Acc egregios egregias egregia
Voc = Nom
Abl = Dat

mardi 19 octobre 2010

Tertiae declinationis neutra substantiva

Typi consonantici ut corpus, semen, poema, iecur/iter et iotaici ut mare/animal/calcar


NAV Sg.corpussemenpoemaiecur, itermare, animal, calcar
Gen. Sg.corporisseminispoematisiecinoris, itinerismaris, animalis, calcaris
Dat. Sg.corporiseminipoematiiecinori, itinerimari, animali, calcari
Abl. Sg.corporeseminepoematiiecinore, itineremari, animali, calcari
NAV Pl.corporaseminapoemataiecinora, itineramaria, animalia, calcaria
Gen. Pl.corporumseminumpoematumiecinorum, itinerummarium, animalium, calcarium
Dat/Abl. Pl.corporibusseminibuspoematibusiecineribus, itineribusmaribus, animalibus, calcaribus

Tertiae declinationis non neutra substantiva

Typus consonantici: trabs, rex, fax, homo, scipio, consul, pater


Nom. Sg. trabs, rex*, fax homo scipio consul pater**
Gen. Sg. trabis, regis, facis hominis scipionis consulis patris
Dat. Sg. trabi, regi, faci homini scipioni consuli patri
Acc. Sg. trabem, regem, facem hominem scipionem consulem patrem
Voc. Sg. =Nom.
Abl. Sg. trabe, rege, face homine scipione consule patre
NAV Pl. trabes, reges, faces homines scipiones consules patres
Gen. Pl. trabum, regum, facum(?) hominum scipionum consulum patrum
Dat/Abl. Pl. trabibus, regibus, facibus hominibus scipionibus consulibus patribus


*rex, regis, dux, ducis, comes, comitis - s post t vel d non dat diphthongam consonanticam sed mere s

**sicut pater et mater, frater
sunt et qui pleniorem formam habent in rho: soror, sororis, sorori, et c
sicut soror et nomina agentis masculina, v g actor, cursor, actoris, cursoris
qui semper a participio prehendunt etymologiam
et abstracta qui numquam a participio prehendunt etymologiam:
honor, color, error, furor, maeror ...
(vetustius honos, et c)

Typus iotaici: mons, cives/felis, vis/securis


Nom. Sg. mons* cives, felis vis**, securis
Gen. Sg montis civis, felis -, securis
Dat. Sg. monti civi, feli -, securi
Acc. Sg. montem civem, felem vim, securim
Voc. Sg. =Nom.
Abl. Sg. monte cive, fele vi, securi
Nom/Voc. Pl. montes cives, feles -, secures
Gen. Pl. montium civium, felium -, securium
Dat/Abl. Pl. montibus civibus, felibus -, securibus
Acc. Pl. montes civis**, felis** -, securis*sicut mons et arx, urbs - quare mons et non monts? vide supra de comite
**pluraliter supplementive: vires, virium, viribus, vires
singulariter defectivum:
Ista quidem vis est. Vim vi repellere.

**tardius cives, feles ut in nominativo plurali.

secundae et quartae declinationis substantiva neutra

In neutris NAV semper=Nom. Acc. Voc.

Typus bellum, brachium, pelagus, genu

NAV Sgbellumbrachiumpelagusgenu
Gen. Sg.bellibrachiipelagigenus
Dat. Sg.bellobrachiopelagogenui
Abl. Sg.bellobrachiopelagogenu
NAV Pl.bellabrachiapelagagenua
Gen. Pl.bellorumbrachiorumpelagorumgenuum
Dat/Abl. Pl.bellisbrachiispelagisgenibus.

secundae et quartae declinationis substantiva non neutra

Typus quercus, typus filius, typus ager, typus liber, typus vir, typus domus, typus senatus


Nom. Sg.quercusfiliusliberagervirdomussenatus
Gen. Sg.quercifiliiliberiagriviridomus, domi*senatus
Dat. Sg.quercofilioliberoagrovirodomuisenatui
Acc. Sg.quercumfiliumliberumagrumvirumdomumsenatum
Voc. Sg.quercefililiberagervirdomussenatus
Abl. Sg.quercofilioliberoagrovirodomosenatu
Nom/Voc. Pl.quercifiliiliberiagriviridomussenatus
Gen. Pl.quercorumfiliorumliber(or)umagrorumvir(or)umdomuumsenatuum
Dat/Abl. Pl.quercisfiliisliberisagrisvirisdomibussenatibus
Acc. Pl.quercosfiliosliberosagrosvirosdomussenatus


*domus est verus casus genitivus, major domus
domi est locativus, domi non sum

primae et quintae declinationis substantiva

Tres typus: rosa, anima, res, typus anima semper femininum, typi alteri feminina vel masculina.
Typus neutri generis deest.

 RosaAnimaRes/Dies
Nom. Sg.RosaAnimaRes, Dies
Gen. Sg.RosaeAnimaeRei, Diei
Dat. Sg.RosaeAnimaeRei, Diei
Acc. Sg.RosamAnimamRem, Diem
Voc. Sg.=Nom.
Abl. Sg.RosaAnimaRe, Die
Nom/Voc. Pl.RosaeAnimaeRes, Dies
Gen. Pl.RosarumAnimarumRerum, Dierum
Dat/Abl. Pl.RosisAnimabusRebus, Diebus
Acc. Pl.RosasAnimasRes, Dies

vendredi 21 mai 2010

Followers

I have followers on some blogs: musicalia, deretour, Philologica, Morphologia Latina and Gm b1 lou, of late also on Creation vs Evolution all of which are functional in English. Same goes for Recipes from Home and Abroad.

If some of you got on to more blogs that might interest you, there might be some debates in comment sections.